نمایشگاه هوشمند سازی ساختمان

  • علمی و پزشکیبهترین شرکت های هوشمند سازی در آسیا کدام اند؟

    بهترین شرکت های هوشمند سازی در آسیا کدام اند؟

    امروزه و با پیشرفت تکنولوژی و عجین شدن آن با زندگی مردم، ساختمان‌های هوشمند محبوبیت بسیار زیادی در بین مردم پیدا کرده‌اند. ساختمان‌هایی که با تکنولوژی روز دنیا راحتی و آسایش را برای ساکنین خود به همراه آورده اند. اما بهترین شرکت های هوشمند سازی در آسیا کدام اند؟ همزمان در ایران هم ساکنین به سمت هوشمند سازی ساختمان خود سوق پیدا کرده‌اند و در دهه اخیر هوشمند سازی ساختمان مارکت خود را در ایران پیدا کرده است. شرکت‌های بسیاری در دنیا مشغول به تولید تجهیزات هوشمند سازی ساختمان هستند. همچنین در ایران هم برخی شرکتها به تولید این محصولات روی آورده‌اند. ما در شرکت هوشمند سازی ساختمان گوزن زرد، به واسطه‌ی ده سال فعالیت در این حوزه ،انواع تجهیزات…