کاروان سلامت به روستای بندول جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان اعزام شد 

 کاروان سلامت به روستای بندول جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان اعزام شد 

به گزارش خبرگزاری تیتر نیوز از سنندج، فعالیت کاروان سلامت در راستای توانمندسازی آموزشی و سلامت بوده و در حوزه سلامت خدماتی اعم از ویزیت رایگان، خدمات دارویی و تزریقات بصورت رایگان ارائه گردید و در حوزه آموزش کلاس های مخاطرات، پناه‌گیری و خروج ایمن و کمک های اولیه برگزار گردید.

تیم حمایت روانی سحر نیز برای ارائه خدمات بشردوستانه در روستا مستقر شدند و برنامه های متنوعی را با کودکان اجرا نمودند.

شایان ذکر است دیدار با چند خانواده مددجو و توزیع بسته معیشتی از دیگر خدمات این کاروان بود.