هشدار سلاجقه نسبت به فرونشست زمین و خیزش گرد و غبار

هشدار سلاجقه نسبت به فرونشست زمین و خیزش گرد و غبار

آفتاب نیوز:

علی سلاجق در بازدید از مجتمع امدادرسانی شهید فهمیده در سراج قم اظهار داشت: تخریب و تخریب محیط زیست از جمله رانش زمین و ریزش گرد و غبار سال هاست که اتفاق می افتد و بدون شک ده ها سال تلاش برای جبران این غرامت می طلبد. برنامه ریزی.

وی بر رعایت تمامی مقررات زیست محیطی و تلاش جدی در این واحد صنعتی تاکید کرد و افزود: واحدهای صنعتی باید به وظایف اجتماعی خود برای بهبود وضعیت محیط زیست به ویژه در زمینه درختکاری توجه کنند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن در دنیا، پیشرفت چشمگیری در این زمینه داشته است و گفت: واحدهای صنعتی با هزینه های اندک می توانند از تخریب محیط زیست جلوگیری کنند.