اجتماعیاخبار کسب و کار

بهترین راه فرار از پرداخت مهریه چیست؟

روش های فرار از پرداخت مهریه و پیامدهای حقوقی آن

عمده ترین مشکلی که بسیاری از آقایان دارند مهریه بالایی است که در زمان عقد نکاح برای همسر خود تعیین می کنند و این امر مشکلات بسیاری را در آینده به همراه خواهد داشت  در نتیجه  زوج به ناچار به دنبال راه حلی است، تا زمانی که زن مهریه خود را مطالبه می نماید بتواند از پرداخت مهریه فرار نماید. در قوانین کشور ما مهریه از جمله جزو دیونی است که شوهر می بایست به زن پرداخت نماید. در واقع مهریه زن بدهیست بر ذمه مرد که در هر صورت باید پرداخت گردد. به صورتی که حتی پس از فوت شوهر، زن می تواند مهریه خود را  قبل از هر گونه تقسیم ارث مطالبه بنماید. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه با بهترین وکیل در کرج مشورت نمایید.

یکی از راههایی که مردان برای فرار از پرداخت مهریه انجام می دهند انتقال اموال منقول و غیر منقول به صورت صوری به اقوام و نزديكان است. معمولا هنگامی که اختلاف بين زوجین به وجود می آید یا  بعد اینکه ابلاغيه از اجراییات اداره ثبت به زوج  برای پرداخت مهریه ارسال میشود در این بازه زمانی ، بیشترین معاملات صوری برای فرار از پرداخت مهریه صورت میپذیرد.

معامله صوری معامله‎ ای است که در آن به صورت واقعی معامله‌ای انجام نگرفته است و هیچ مبلغی به عنوان ثمن رد و بدل نشده و هیچ کدام از طرفین معامله ( خریدار و فروشنده) ایجاب و قبول و نیت انجام معامله را به مفهوم واقعی و حقوقی ندارد زیرا ارکان و شرایط  يك معامله صحیح رعایت  نگردیده است. پیشنهاد و راه حل دیگر، طلاق تواقفي می باشد. مثلا زوج طبق توافق با زوجه يك وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه ارائه نماید متقابلاً زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را در مقابل طلاق به زوج ابراء نماید.

راه قانونی ديگر كه در قانون مدني نيز به آن تصریح گردیده است فسخ نکاح ميباشد. به طور مثال اثبات بیماری برص یا جذام زوجه قبل از انجام نزديكي كه در صورت اثبات در محکمه از موارد فسخ میباشد که هیچ مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد. مورد دیگر برای عدم پرداخت یکجای مهریه طرح میباشد. اعسار یعنی زوج به دلیل عدم دسترسی به اموال خود یا نداشتن اموال قادر به پرداخت یکجای مهریه نیست و اثبات این موضوع با مرد است.

برخي از افراد جامعه براین باورند که با توجه به بخشنامه جديد قوه قضاييه در مورد عدم صدور حكم جلب براي مهريه عملا آقایان از پرداخت مهريه معاف شده اند، كه اين تصور کاملا اشتباه می باشد چرا كه مطابق قانون مدني مهريه جزء دیون زوج است و باید در هر صورت به زوجه پرداخت گردد و فرار از پرداخت مهریه امکانپذیر نمی باشد.

بهترین راه فرار از پرداخت مهریه چیست؟

پیامد های حقوقی فرار از پرداخت مهریه

هرگاه زوج به صورت صوری و با داشتن سوءنیت نسبت به انتقال اقدام خود اقدام نماید این معامله در صورت اثبات از طرف زوجه در دادگاه  قابل ابطال  است. زبرا معمولا قضات ، با توجه  به اظهارات طرفین معامله به نوع رابطه خویشاوندی آنان و نحوه پرداخت ثمن معامله و با توجه استعلام از مراجع ذی‌ربط وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین احراز می نمایند.

همچنین مطابق ماده 21 قانون محکومیت های مالی ، چنانچه مدیون به هر نحوه و به هر وسیله ای مالی را به قصد فرار از پرداخت مهریه به دیگری منتقل نماید به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب حبس تعزیری مدیون و یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات می شود. در صورتی که شخصی که مال به او منتقل گردیده عالم به این موضوع باشد در حکم شریک جرم است و در صورت اثبات این موضوع عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مال ، مثل یا قیمت آن از اموال شخص ثالث انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل استیفاء میگردد.

راهای اثبات فرار از پرداخت مهریه

  • زوجه میبایست اثبات نماید که زوج به قصد عدم تادیه مهریه و به قصد فرار از پرداخت مهریه معامله ای را با شخص ثالث به صورت صوری منعقد نموده است.
  • آگاهی خریدار از قصد واقعی فروشنده (شوهر) مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه که در صورت اثبات آن در دادگاه خریدار شریک جرم محسوب می شود.
  • در معامله ای که بین طرفین (خریدار و فروشنده) به صورت صوری انجام گرفته وجهی به عنوان ثمن رد و بدل نگردیده و سوءنیت طرفین معامله قابل احراز باشد.
  • زوجه باید طلب خود (مهریه) را مشخص و مسلم نماید.

در چه صورت مرد می تواند مهریه ندهد؟

به گفته وکیل مهریه، طبق یک اصل کلی و مطابق قانون مدنی زوجه استحقاق دریافت مهریه را در همه شرایط به صورت تمام و کمال دارا می باشد. اما در قانون استثنائاتی به صورت حصری وجود دارد که در ذیل به آن می پردازیم :

مطابق ماده 1098 قانون مدنی : زمانی که عقد نکاح بین زوجین به دلایلی اعم از دائم و منقطع ، باطل باشد و بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد، به زن مهریه تعلق نمی گیرد و اگر زن مهریه را دریافت گرده باشد مرد  می تواند آن را استرداد نماید.

بنابراین اولین شرط عدم تعلق مهریه به زوجه باطل بودن عقد ازدواج و عدم وقوع نزدیکی بین زن و مرد است و اگر به علت عدم اطلاع از فساد نکاح نزدیکی صورت پذیرفته باشد در این صورن زن مستحق دریافت مهرالمثل می باشد.

حسب ماده 1088 قانون مدنی : در صورتی که یکی از زوجین فبل از اینکه مهریه تعیین شود و نزدیکی صورت بگیرد بمیرد به زن مهریه تعلق نمی گیرد ولی اگر در همین حالتی که مهریه تعیین نشده نزدیکی انجام شده باشد زن مستحق مهرالمثل می باشد.

به موجب ماده 1101 قانون مدنی ، هر گاه عقد ازدواج بین زوجین به دلیل موارد تصریح شده در قانون فسخ شود و بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد به زن مهریه تعلق نمی گیرد. مگر در صورت وجود عنن در مرد (ناتوانی مرد در برقراری رابطه زناشویی) که در این صورت در صورت فسخ نکاح زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

انواع مهریه

مهریه با توجه به مدت زمان تعیین شده، نحوه پرداخت و انواع مطالبه به چند دسته تقسیم می شود:

مهرالمسمی

این مهریه برای زمانی که یک زوج قبل از عقد نکاح به میزان و مقدار آن توافق کرده اند و هنگام عقد به ثبت رسیده. در قانون ماده 1080 تعیین مهر منوط به رضایت طرفین است و هیچ محدودیتی در این بین وجود ندارد. همچنین مهریه باید برای هر دو طرف مشخص و معلوم باشد. یعنی مهر گذاشته شده باید دارای ارزش مالی بوده و همانطور که اشاره کردیم، قابلیت داد و ستد ملکی داشته تا شوهر توان پرداخت آن را داشته باشد.

مهر المثل

ضرورت گذاشتن مهریه به لحاظ زمان، محدودیتی ندارد و بدون آن هم عقد شرعا و عرفا قبول است. یعنی خانم اگر مهریه مادی قرار ندهد،به این معنی نیست که عقد او مورد قبول نبوده است، بلکه مهریه وی جزو مهر المثل محسوب شده و در این شرایط مالی در میان نیست.

مهرالمتعه

این در شرایطی است که هیچ مهریه ای در زمان عقد نگذاشته شده و قبل از انجام رابطه زناشویی، زوج تصمیم به جدایی دارند. در این شرایط با در نظر گرفتن وضعیت مالی شوهر به لحاظ غنی یا فقیر بودن، مبلغی به وی تعلق می گیرد.

عندالمطالبه

این مهریه رایج ترین نوع است و اکثرا خانم ها مهریه شان را به صورت عندالمطالبه می گذارند. در این شرایط مرد موظف است هر زمان که خانم اراده کند، مهریه را به وی بدهد. طبق قانون تنها زمانی مهریه به صورت کامل در اختیار زوجه قرار نمی گیرد که وظایف خود را انجام نداده باشد. در این صورت مرد می تواند با ارائه مدارک مربوطه و عدم استطاعت مالی، مهریه را پرداخت نکند. اگر زمانی که زوج قصد طلاق داشتند و خانم باکره بود، مهریه نصف می شود.

عندالستطاعه

مهریه ای است که مرد تنها در زمانی آن را پرداخت می کند که به لحاظ مالی غنی باشد. در این مهریه زن باید تمکن و استطاعت از مرد را ثابت کند.

طلاق از سوی زن

اگر خانمی به دادگاه برود و درخواست طلاق کند، در شرایطی که نتواند دلیل محکمی برای این کار خود پیدا کند و دادگاع تشخیص دهد که علت وی قانونی و درست نیست، مرد می تواند نسبت به پرداخت نکردن مهریه اقدام کند. در این شرایط است که خانم ها می توانند تصمیم بگیرند که آیا بدون مطالبه مهریه می خواهند جدا شوند یا خیر. برای ارتباط بیشتر با یک وکیل از موسسه تهران وکیل، می توانید همین حالا از طریق شماره های زیر اقدام کنید.

راهكار هاي فرار از پرداخت مهريه

براي تبيين اين موضوع ابتدا ميبايست به اين موضوع توجه كرد كه مهريه حقي است براي زوجه و ديني است بر گردن زوج كه در نهايت مجبور به پرداخت آن ميباشد. برخي بهترين راه براي فرار از پرداخت مهريه را واگذاري صوري اموال به آشنايان و نزديكان ميدانند.معامله صوري براي فرار از مهريه در بازه زماني اختلاف بين زن و شوهر و مهمتر از آن بعد از ابلاغيه دادگاه به اداره ثبت بیشتر صورت ميپذيرد.

در این زمان زوج اقدام به انتقال اموال برای فرار از مهریه می‌کند. زیرا در روند نوبت گیری و ارائه و همچنين پذیرش دادخواست توقیف اموال و استعلام اموال و ابلاغ اجراییه به مرد ممكن است زمان زیادي به طول بيانجامد .در این زمان ، ممکن است مرد اموال خود را به نام دیگری نماید که اکثرا از اقوام نزدیک و درجه یک مرد می باشند. .معامله صوري چه معمله ايي است؟

معامله‎ای که در آن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد. به اين معني كه نه پولی رد و بدل شده باشد. نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند. ایجاب و قبول به مفهوم واقعي و حقوقي انجام نشده و قصد و نيت مشترك هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک ملك در مقابل مبلغی مشخص به شخص دیگری منتقل شود.دراين مواقع اگر ارکان يك معامله رعایت نشود معامله صوری خواهد بود. زوجه برای گرفتن مهریه با کمک وكيل خود میتواند در دادگاه با طی شدن شرايط و مراحلي، صوری بودن معامله را اثبات کند و دستور ابطال آن را از دادگاه بگيرد .

آیا فرار از پرداخت مهریه عاقلانه است؟

یک سوال که باید قبل از هر سوال دیگری به آن پاسخ داده شود این است که آیا تلاش برای عدم پرداخت مهریه همسر با توجه به این که در قانون و شرع بر روی آن تاکید شده است کار درستی است؟ و آیا می توان با مشاوره با یک وکیل بهترین راه فرار از پرداخت مهریه را به این منظور پیدا کرد؟

در پاسخ باید گفت که در صورتی که شما توان مالی لازم برای پرداخت مهریه را داشته باشید به نظر می رسد که بهترین راه پرداخت آن به همسرتان باشد. زیرا که مهریه به عنوان یک دین بر گردن شما خواهد ماند و در هر صورت ممکن است که روزی همسر شما از هر طریقی که شده است آن را مطالبه کند.

روش های قانونی زیادی هستند که زن می تواند با استفاده از آن ها اثبات کند که مرد او دارایی لازم را برای پرداخت مهریه دارد و در عوض راه هایی هم هستند که شاید بتوانند به عنوان بهترین راه فرار از پرداخت مهریه توسط مردها مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید در این مورد با یک وکیل متخصص در مطالبه مهریه و آشنا به روش های پرداخت مهریه و یا تقسیط آن مشورت کنید تا اطلاعات جامع تری در اختیار شما قرار دهد.